Oversikt og beskrivelse av Kihon Wasa
Grepet på shinaien og kamae, kroppsføring (fotarbeid)
Hugg fremover, Gjentatte hugg mot shinai
Rustingen
Hugg mot Men, Kote og Do
Suburi og Uchi-kaeshi
Åpninger og unnvikelse
Forsvarsteknikker, Oji-waza
Angrepsteknikker – Shikake-waza
Teknikker bakover (Hiki teknikker)
Invitasjonstrening og Unnvikelsestrening
Avtalt trening, Mønstertrening, T-mønstertrening
Ensidesangrepskonkurranse, Huggtrening, Angrepstrening
Artikkel fra Rogalands Avis
Kendo utstyrs Manual